• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/afyon.sultandaglilar.9
  • https://www.twitter.com/Sultandaglilar1
  • https://www.instagram.com/sultandaglilar
  • https://www.youtube.com/channel/UCOekF1e5oweeCV-OKtgSu7Q?view_as=subscriber

S  U  L  T  A  N  D  A  Ğ  I 

HAYVANCILIK

İLÇEMİZDE GENEL OLARAK HAYCANCILIK

Sultandağı'nın kuzeyinde bulunan dağlık ve kırsal alandaki halkın geçim kaynağı çok zor sartlarda yapılan kuru tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Hayvancılık olarak koyun, kıl keçisi, sığır, tavuk ve arıcılık yapılmaktadır. İlçemizin çayır ve meralarının çoğu kuzey-doğu yönündedir. Hayvancılık açısından çok elverişlidir. Toplam mera alanı yaklaşık 30 bin hektardır. 
 

 
Eber ve Akşehir Göllerine bağlı olarak, ilçe arazisi içinde sazlık ve bataklık alanlar oluşmuştur. Bu sazlık ve bataklık alanlar, özellikle yöreye özgü manda yetiştiriciliği bakımından oldukça önemlidir. Manda dışında diğer büyükbaş hayvanlardan sığır da önemli hayvanlar arasında yer almaktadır.
 

 
Özellikle Akşehir gölünün kuzey kesiminde mera alanlarının geniş yer kaplaması, bu kesimdeki yerleşmelerde sığır yetiştiriciliğinin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Sultan Dağları eteklerindeki yerleşmelerde hayvancılık düşük düzeyde olmakla birlikte tümüyle de yok değildir. İlçenin güney kesiminde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği biraz daha fazladır ve çoğunlukla ticari amaç taşımamaktadır.
 
 

İlçemizde hayvancılık eskiye göre gerilemiş durumdadır. Fakat devlet teşvikleriyle tekrar canlanma çabasında olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle büyük besi çiftliklerinde sığır üreticiliği yapılmakta, meraya yakın bölgelerde küçükbaş hayvancılıkla da uğraşılmaktadır. Son dönemde arıcılıkla ilgilenenlerin sayısı artmakta ve arıcılık da önemli bir gelir kaynağı olarak dikkat çekmektedir.